010-200 76 80

Med Eliot Protect skyddar du det som kanske är en av det mest värdefulla du har – din bostad. Eliot Protect är ett realtidsuppkopplat larm, underhåll, säkerhet och ”community system” för hyres och bostadsrätter. Om olyckan är framme, så larmar Eliot direkt till dig, svara inte du går larmet vidare till någon inom din fastighet eller till en larmcentral. Om t ex du håller på att få en vattenskada så kommer system hanterad detta innan, skada blir för stor och kostsam.

Eliot Project är fastigheten gemensamma system för kommunikation inom fastigheten. Fastnar du i hissen, finns det en alarmknapp, är batterierna slut i din röksensor,  kommer det att larma så det åtgärdas. 

Ta reda på dom senaste aktiviteterna i fattigheten, när det är vårstädning, årsmöten eller annan av intresse.  

Välkommen till marknadens mest moderna fastighetssystem – Eliot Protect


"78% av brandvarnarna fungerar inte, då man inte byter batteri" 

Med Eliot Protect får lägenhetsinnehavaren aktiv övervakning på batterikapaciteten, och när den skall bytas. 

Funktioner

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Röksensor 

Utformad för att skydda dig och dina fastigheter mot potentiella brandrisker använder den senaste reflekterande fotoelektriska sensorn och den avancerade mikroprocessorn och ger optimal prestanda för att upptäcka brand och värmehöjningsdetektering

Vatten 

Trådlös vattenläcksensor som är utformad för att övervaka vattennivån och väcka ett alarm när hög vattennivå upptäcks. Det är en perfekt lösning för att övervaka vattenläckor i källaren, garaget, badrummet och köket eller på något ställe som vattenläckage kan uppstå

Hisslarm

I din larmapp, kan du larma om inte din fastighets hiss är kopplad till en larmtjänst eller är övervakad. 

Personlarm

Via din larmapp, om olyckan är framme, aktivera röststyrning*, fär att få hjälp 

Morgondagen är här, det uppkopplade hemmet och staden ! 

Internet of Things (IoT), dvs. fordon, byggnader och andra föremål med inbäddade sensorer som har nätverksanslutning, blir en daglig verklighet. Intelligenta objekt som kan kännas och fjärrstyras skapar möjligheter för mer direkt integration av den fysiska världen med datorbaserade system, vilket resulterar i förbättrad effektivitet, noggrannhet och ekonomisk nytta. "Things", i IoT-mening, kan hänvisa till ett brett utbud av enheter som miljöstyrningssystem, inbrottslarm, biochiptransponder och bilar med inbyggda sensorer. Enheterna samlar in användbar data för att vidarebefordras till molnbaserade tjänster och väcka larm när uppmärksamhet behövs.Men hur ska man hantera överflödet av händelser som rapporterats av alla dessa intelligenta enheter? Och hur man hanterar alla larm som genereras i denna nya miljö? För att utnyttja IoT-konceptet finns det ett behov av en ”händelseshanteringsmaskin” som kan vidarebefordra larm och andra händelser till den lämpligaste mottagaren, baserat på flexibla regler och med hög tillförlitlighet.

Ta till exempel anläggningshantering. Det som tidigare var enkla inbrotts- och brandlarmsinstallationer har nu blivit komplicerade elektroniska miljöövervakningssystem för ”smarta byggnader” och använder en mängd sensorer för att övervaka husets status. Vissa sensorer genererar extremt kritiskameddelanden, till exempel brand- eller översvämningslarm, medan andra övervakar den totala temperaturen och luftkvaliteten, vilket genererar mindre brådskande larm. Alla dessa olika rapporterade händelser måste sorteras och skickas till lämplig mottagare, kan det vara brandkåren eller bara en tekniker som kan fixa en termostat nästa dag. Och larmen måste spåras så att den exakta leveransen till rätt mottagare garanteras, vilket säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas. Detta är Eliot Protect en del av.

 


Installation

Installation och konfiguration görs av Eliot i hela landet, vi har mångårig erfarenhet av storskalig fastighetsinstallation, bland annat hos Einar Mattsson, JM och HSB.


Projektledning & Service

Vi projektleder, hanterar kallelser, konfiguration, installation, driftsättning, upprättar larmlistor mm, och allt för att driften skall blir smidig och säker. 

APP & Centralt system

App och centraka system hanterar IOS, Android och PC, systemen är molnbaserade med Amazon Cloude, som garanterar 99,9987% uppkoppling*, APParn finns på Google Play och Apple Store

APP

För kontroll och larm från lägenheten, övervakning och kommunikation inom fastigheten. 

Senorer och hubbar

Trådlösa och godkända senorer som kommunicerar och larmar till en centralt hubb i fastigheten

Centralt system

För hantering av lägenheter, brukare, larmkjedor, avflyttning, larmtjänster mm

APP-Personlarm

Personlarm för fall och överfall i hemmet, larm för hiss mm


Partners & certifieringar 

Säkerhet och tillgänglighet är naturligt avgörande och viktigt för att skall ge det skydd som förväntas. Med Eliot Protect garanterar 99,99687 % uppkopplingstid*, alla sensorer och utrustning följer  försäkringsbranschen standard för kvalitetskrav  (EN 1406:2005,             EN 14604:2005 / AC:2008). Systemen går att koppla till säkerhetsföretag, och hanterar fastighetsbranschen standard inom APIer, 

Kontaktformulär 

Maila eller ring oss för en presentation av Eliot Protect 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Kontakta oss

Slakhusgatan 13

010-200 76 80

info@eliotprotect.com 

Måndag-fredag: 8:00-18:00  Jour (24/7)se avtalsnummer